Autorzy

Przedszkole
5-latki, 6-latki

5-latki 

Autorzy

dr Aneta Rayzacher-Majewska

Anita Klebanowska

Sebastian Rychliński

Urszula Kryczka

Dominika Jastrzębska

Edyta Wołowiec

Ilustracje

Marcin Piwowarski

Katarzyna Mróz

Projekt graficzny i skład

Magdalena Krajewska-Ferenc,

Pracowania Graficzna M&P Ferenc

Redaktor prowadzący

Julita Mendyka

6-latki

Autorzy

Beata Śmigiera

dr Aneta Rayzacher-Majewska

Klaudia Naczke-Wójcik

Urszula Kryczka

Dominika Jastrzębska

Edyta Wołowiec

Ilustracje

Marcin Piwowarski

Katarzyna Mróz

Magdalena Krajewska-Ferenc

Projekt graficzny i skład

Magdalena Krajewska-Ferenc,

Pracowania Graficzna M&P Ferenc

Redaktor prowadzący

Julita Mendyka

Szkoła podstawowa
Kl. I - III

Kl. I

Autorzy

Ks. Rafał Robert Szewczyk (kierujący zespołem)
Aneta Frączak
Małgorzata Korzeniewska
Ks. Jan Staruchowicz
Ks. Adam Bielinowicz

Koordynator projektu

Julita Mendyka

Redaktor prowadzący

Joanna Cieślikowska

Ilustracje

Dorota Łoskot-Cichocka
Marcin Piwowarski
Katarzyna Mróz
Artur Nowicki
Marcin Strzembosz

Ikonki 

Magdalena Krajewska-Ferenc
Sylwia Nurzyńska

Projekt graficzny podręcznika

Joanna Cieślikowska

Projekt graficzny okładek 

Sylwia Nurzyńska
Joanna Cieślikowska

Ilustracje na okładki

Marcin Piwowarski (s. 1)
Dorota Łoskot-Cichocka
Katarzyna Mróz (s. 4)

Skład

Kl. II

Autorzy

Ks. dr Rafał Szewczyk

dr Aneta Frączak

Danuta Kwiatkowska

Jadwiga Mikiel

Ilustracje

Dorota Łoskot-Cichocka

Projekt graficzny okładki

Jerzy Szałaciński

Studio Poligraficzne DIAMOND

Projekt graficzny

Studio Poligraficzne DIAMOND

Jerzy Szałaciński

Skład

Studio Poligraficzne DIAMOND

Redaktor prowadzący

Julita Mendyka

Kl. III

Autorzy

Ks. dr Rafał Szewczyk

dr Aneta Frączak

Danuta Kwiatkowska

Jadwiga Mikiel

Lekcje dodatkowe:

Agnieszka Kołodziejska Agnieszka Adamska

Ilustracje

Dorota Łoskot-Cichocka

Projekt graficzny okładki

Studio Poligraficzne DIAMOND

Projekt graficzny

Studio Poligraficzne DIAMOND

Jerzy Szałaciński

Skład

Studio Poligraficzne DIAMOND

Redaktor prowadzący

Julita Mendyka

Szkoła podstawowa
Kl. IV - VIII

Kl. IV

Autorzy

ks. Mariusz Czyżewski

Ewelina Adamowicz

Dorota Kornacka

ks. Michał Polny

Wioletta Tracz

Lekcje dodatkowe:

ks. Piotr Babski

Barbara Matuszewska

Kl. V

Autorzy podręcznika

Ks. Mariusz Czyżewski (kierujący zespołem)
Ks. Michał Polny
Dorota Kornacka
Michał Małek
Ks. Adam Bielinowicz
Marzena Kołakowska
S. Martyna Ujazdowska

Autorzy poradnika

Ks. Michał Polny
Ks. Mariusz Czyżewski
S. Martyna Ujazdowska
Dorota Kornacka
Michał Małek  

Redaktor prowadzący

Julita Mendyka

Ilustracje

Jerzy Ozga
Maria Domańska

Kolaże

Sylwia Nurzyńska

Projekt graficzny, skład

Wojciech Liebner (Frodo – Stanisław Przybyła)

Kl. VI

Autorzy

ks. Mariusz Czyżewski

Dorota Kornacka

ks. Michał Polny

Wioletta Tracz

Ilustracje

Wojciech Siwik (Kl. 4)

Jerzy Ozga (Kl. 5, 6)

Projekt graficzny

Jerzy Szałaciński

Projekt graficzny okładki

Studio Poligraficzne DIAMOND (Kl. 4, 5, 6)

Skład i łamanie

Frodo W. Liebner, S. Przybyła sp.j. (podr. ucznia Kl. 5, 6)
Inicjatywa Praska DIAK DW-P (podr. met. Kl. 5, 6)
(Janusz Dobrzyński, Piotr Rybicki), Studio Poligraficzne DIAMOND

Redaktor prowadzący

Julita Mendyka

Kl. VII

Autorzy

ks. prof. Piotr Tomasik

ks. dr Marek Przybylski

dr Aneta Rayzacher-Majewska

s. Martyna Ujazdowska

Lekcje dodatkowe:

dr Anna Leniec-Fengler

ks. Radosław Czerwiński

Portret ks. Roberta Bilitewskiego, rys: Dorota Nalewajk

Projekt okładki i opracowanie graficzne

Marcin Strzembosz
Studio Poligraficzne DIAMOND

Skład i łamanie

Adam Jóźwik
Studio Poligraficzne DIAMOND

Redaktor prowadzący

Julita Mendyka

Kl. VIII

Autorzy

ks. prof. Piotr Tomasik

ks. dr Marek Przybylski

dr Aneta Rayzacher-Majewska

s. Martyna Ujazdowska

Lekcje dodatkowe:

ks. Radosław Czerwiński

Małgorzata Piątkowska

Projekt okładki i opracowanie graficzne

Marcin Strzembosz
Studio Poligraficzne DIAMOND

Skład i łamanie

Adam Jóźwik
Studio Poligraficzne DIAMOND

Redaktor prowadzący

Julita Mendyka

Liceum czteroletnie i technikum pięcioletnie

Kl. I - II

Kl. I liceum czteroletnie i technikum pięcioletnie

Autorzy podręcznika

Ks. Piotr Pierzchała (kierujący zespołem)
S. Otylia Pierożek

Autorzy poradnika

Agnieszka Wieczerzańska-Perkins
Grzegorz Diłanian
Ks. Kamil Falkowski
Krzysztof Kraszewski
Ks. Zbigniew Olszewski
Ks. Maciej Bartnikowski
Barbara Rozen
Ks. Bogumił Wykowski

Koordynator projektu

Julita Mendyka

Redaktor prowadzący

Rafał Sarna

Ilustracje

Patrycja Novák-Zemplińska
Radosław Ruciński
Magdalena Krajewska-Ferenc
Wojciech Liebner

Projekt graficzny, skład

Wojciech Liebner (Frodo – Stanisław Przybyła)

Kl. II LO liceum czteroletnie i technikum pięcioletnie

Autorzy podręcznika

Ks. Piotr Pierzchała (kierujący zespołem)
S. Otylia Pierożek
Ks. Kamil Falkowski
Krzysztof Kraszewski
Dział V powstał w dużej mierze w oparciu o teksty ks. prof. Piotra Tomasika
zawarte w podręczniku Ty ścieżkę życia mi ukażesz.

Ilustracje

Patrycja Novák-Zemplińska
Radosław Ruciński
Wojciech Liebner

Ikonki

Magdalena Krajewska-Ferenc

Projekt graficzny, skład:

Wojciech Liebner (Frodo – Stanisław Przybyła)

Redaktor prowadzący

Rafał Sarna

Korekta

Popraw to. Monika Fenisz

Liceum trzyletnie i technikum czteroletnie
Kl. II - III

Kl. II

Autorzy

ks. Piotr Pierzchała

s. Otylia Olga Pierożek

ks. Jarosław Gawroński

Agnieszka Wieczerzańska-Perkins

Kl. III

Autorzy

ks. Piotr Pierzchała

s. Otylia Olga Pierożek

s. Edyta Sakowska

Ilustracje

Barbara Wiśniewska

Opracowanie graficzne i skład

Inicjatywa Praska DIAK WD-P (Janusz Dobrzyński)
Studio Poligraficzne DIAMOND

Redaktor prowadzący

Julita Mendyka