Pakiety startowe

Integracja z systemem e-dziennik

E-podręczniki i Multibooki

Bezpłatne materiały

AKTUALNOŚCI

DRODZY KATECHECI,

informujemy, że podręczniki Wydawnictwa Katechetycznego Sp. z o.o. na rok szkolny 2024/2025 pozostają bez zmian.

Podręcznik do klasy III szkoły podstawowej pt. Kto spożywa moje Ciało, ma życie, został podzielony na dwie części, podobnie jak podręczniki do kl. I i II.  

oko

oko

W roku szkolnym 2024/2025 Wydawnictwo przewiduje wydanie Kart pracy do podręcznika do klasy IV szkoły podstawowej pt.
Trwajcie w miłości mojej  J 15, 9.

oko

Wszystkie podręczniki będą także dostępne w wersjach cyfrowych przez aplikację Czytnik Katechetyczny.

Podobnie jak w latach ubiegłych, będzie można otrzymać bezpłatne „Pakiety startowe” do wszystkich poziomów edukacyjnych. Zamówienia od 16.08.2024 roku.

SYGNALIZUJEMY, ŻE:

W celu usprawnienia pracy katechetów podręczniki w Wydawnictwie zintegrowano na wszystkich poziomach nauczania z systemem e-dziennik firmy Librus Sp. z o.o. Dla szkół korzystających z innych systemów e-dziennika, przygotowano pliki w formacie Microsoft Excel do pobrania ze strony Wydawnictwa.

Podręczniki dla przedszkolaków

Przypominamy również o dostępnych w naszym Wydawnictwie podręcznikach do nauczania religii w przedszkolu: dla grupy pięciolatków jest to podręcznik pt. Jesteśmy dziećmi Bożymi, numer podręcznika: AZ–03–03/20–WA–4/20; program nr AZ–0–03/20, a dla kl. 0 (grupa sześciolatków) podręcznik pt. Z Panem Jezusem; numer podręcznika: AZ–03–03/20–WA–5/20; program nr AZ–0–03/20.

Informujemy, że Program nauczania religii dla przedszkola pt. Kochani przez Boga autorstwa dr Anety Rayzacher-Majewskiej został zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w dniu 24 lipca 2020 roku.
Numer programu AZ-0-03/20.

DODATKOWE INFORMACJE

Podręczniki i poradniki metodyczne wydane w formie papierowej dostępne są u dystrybutora diecezjalnego Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne i w sprzedaży internetowej. Poradniki metodyczne można także pobrać bezpłatnie ze strony Wydawnictwa.

Jak zawsze zachęcamy Państwa do korzystania z naszego portalu www.warmia.portalkatechetyczny.pl, na którym można znaleźć pomoce katechetyczne korespondujące z rozkładem programu nauczania. Zachęcamy do dzielenia się ciekawymi materiałami i linkami do poszczególnych katechez na wszystkich poziomach nauczania.

Przypominamy, że wszystkie podręczniki wydane przez Wydawnictwo Katechetyczne opracowała grupa katechetów związanych z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, której przewodniczy ks. Piotr Tomasik.

Mamy nadzieję, że nasze materiały zainteresują Państwa i pomogą w pracy dydaktycznej.