Pakiety startowe

Integracja z systemem e-dziennik

E-podręczniki i Multibooki

Bezpłatne materiały

AKTUALNOŚCI

DRODZY KATECHECI,

Wydawnictwo Katechetyczne na rok szkolny 2023/2024 przygotowało następujące podręczniki według nowej podstawy programowej:

1. 

Dla klasy IV szkoły podstawowej pakiet edukacyjny pt. "Trwajcie w miłości mojej" J 15, 9, zawierający: podręcznik ucznia i poradnik metodyczny. Nr programu: AZ-1-01/18, nr podręcznika: AZ-14-01/18-WM-27/23.

Autorzy pakietu: ks. Robert Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Mateusz Przelaskowski, Aleksandra Splewińska, Barbara Matuszewska, ks. Piotr Babski.

oko

trueoko

2. 

Dla klasy VIII szkoły podstawowej pakiet edukacyjny pt. „Duch Święty nas uświęca”, zawierający: podręcznik ucznia i poradnik metodyczny.

Nr programu: AZ-2-01/18, nr podręcznika: AZ-24-01/18-WM-20/23.

Autorzy pakietu: ks. Michał Polny, Aneta Rayzacher-Majewska, Dorota Kornacka, ks. Kamil Prus, Michał Prus, Małgorzata Piątkowska, ks. Radosław Czerwiński.

oko

trueoko

3. 

Dla klasy IV liceum oraz V technikum będzie obowiązywał pakiet edukacyjny pt. „Na drogach szczęścia i miłości", zawierający: podręcznik ucznia i poradnik metodyczny.

Nr programu: AZ-3-01/18, AZ-4-01/18, nr podręcznika: AZ-34-01/18-WA-26/23.

Autorzy pakietu: ks. Piotr Pierzchała, s. Otylia Pierożek, Agnieszka Wieczerzańska-Perkins, Grzegorz Diłanian, ks. Kamil Falkowski, Krzysztof Kraszewski, ks. Zbigniew Olszewski, ks. Maciej Bartnikowski, Mariola Andrychowska-Kozłowska.

oko

trueoko

Podręczniki Wydawnictwa Katechetycznego Sp. z o.o. dla pozostałych klas na rok szkolny 2023/2024 pozostają bez zmian.

Wszystkie podręczniki będą także dostępne w wersjach cyfrowych przez aplikację Czytnik Katechetyczny.

Tak jak w latach ubiegłych, będzie można otrzymać bezpłatne „Pakiety startowe” wszystkich nowych pakietów edukacyjnych. Zamówienia od 16.08.2023 roku.

SYGNALIZUJEMY, ŻE:

W celu usprawnienia pracy katechetów podręczniki w Wydawnictwie zintegrowano na wszystkich poziomach nauczania z systemem e-dziennik firmy Librus Sp. z o.o. Dla szkół korzystających z innych systemów e-dziennika, przygotowano pliki w formacie Microsoft Excel do pobrania ze strony Wydawnictwa.

Podręczniki dla przedszkolaków

Przypominamy również o dostępnych w naszym Wydawnictwie podręcznikach do nauczania religii w przedszkolu: dla grupy pięciolatków jest to podręcznik pt. Jesteśmy dziećmi Bożymi, numer podręcznika: AZ–03–03/20–WA–4/20; program nr AZ–0–03/20, a dla kl. 0 (grupa sześciolatków) podręcznik pt. Z Panem Jezusem; numer podręcznika: AZ–03–03/20–WA–5/20; program nr AZ–0–03/20.

Informujemy, że Program nauczania religii dla przedszkola pt. Kochani przez Boga autorstwa dr Anety Rayzacher-Majewskiej został zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w dniu 24 lipca 2020 roku.
Numer programu AZ-0-03/20.

DODATKOWE INFORMACJE

Podręczniki i poradniki metodyczne wydane w formie papierowej dostępne są u dystrybutora diecezjalnego Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne i w sprzedaży internetowej. Poradniki metodyczne można także pobrać bezpłatnie ze strony Wydawnictwa.

Jak zawsze zachęcamy Państwa do korzystania z naszego portalu www.warmia.portalkatechetyczny.pl, na którym można znaleźć pomoce katechetyczne korespondujące z rozkładem programu nauczania. Zachęcamy do dzielenia się ciekawymi materiałami i linkami do poszczególnych katechez na wszystkich poziomach nauczania.

Przypominamy, że wszystkie podręczniki wydane przez Wydawnictwo Katechetyczne opracowała grupa katechetów związanych z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, której przewodniczy ks. Piotr Tomasik.

Mamy nadzieję, że nasze materiały zainteresują Państwa i pomogą w pracy dydaktycznej.