Wydawnictwo Katechetyczne Sp z o.o. Wydawnictwo Katechetyczne Sp z o.o. Wydawnictwo Katechetyczne Sp z o.o. Wydawnictwo Katechetyczne Sp z o.o. Portal Katechetyczny

Autorzy

Przedszkole
5-latki, 6-latki

Szkoła podstawowa
Kl. 1, 2, 3

Szkoła podstawowa
Kl. 4, 5, 6, 7, 8

5-latki Wyd. I

AUTORZY

dr Aneta Rayzacher-Majewska

Anita Klebanowska

Sebastian Rychliński

Urszula Kryczka

Dominika Jastrzębska

Edyta Wołowiec

Ilustracje

Marcin Piwowarski

Katarzyna Mróz

Projekt graficzny i skład

Magdalena Krajewska-Ferenc, Pracowania Graficzna M&P Ferenc

Redaktor prowadzący

Julita Mendyka

 

6-latki Wyd. I

AUTORZY

Beata Śmigiera

dr Aneta Rayzacher-Majewska

Klaudia Naczke-Wójcik

Urszula Kryczka

Dominika Jastrzębska

Edyta Wołowiec

Ilustracje

Marcin Piwowarski

Katarzyna Mróz

Magdalena Krajewska-Ferenc

Projekt graficzny i skład

Magdalena Krajewska-Ferenc, Pracowania Graficzna M&P Ferenc

Redaktor prowadzący

Julita Mendyka

kl.1. Wyd. I

AUTORZY

Ks. dr Rafał Szewczyk

dr Aneta Frączak

ks. dr Sławomir Kielczyk

dr Marzanna Dubińska

Dorota Ząberg

Lekcje dodatkowe:

ks. dr Adam Bielinowicz

Ilustracje

Dorota Łoskot-Cichocka

Katarzyna Mróz

Artur Nowicki

Marcin Strzembosz

Projekt graficzny i skład

Studio Poligraficzne Diamond

Redaktor prowadzący

Julita Mendyka

 

kl.2. Wyd. I

AUTORZY

Ks. dr Rafał Szewczyk

dr Aneta Frączak

Danuta Kwiatkowska

Jadwiga Mikiel

Lekcje dodatkowe:

ks. dr Adam Bielinowicz

Ilustracje:

Dorota Łoskot-Cichocka

Projekt graficzny okładki

Jerzy Szałaciński

Studio Poligraficzne DIAMOND

Projekt graficzny:

Studio Poligraficzne DIAMOND

Jerzy Szałaciński

Skład:

Studio Poligraficzne DIAMOND

Redaktor prowadzący

Julita Mendyka

 

Kl. 3. Wyd. I

AUTORZY

Ks. dr Rafał Szewczyk

dr Aneta Frączak

Danuta Kwiatkowska

Jadwiga Mikiel

Lekcje dodatkowe:

Agnieszka Kołodziejska Agnieszka Adamska

Ilustracje

Dorota Łoskot-Cichocka

Projekt graficzny okładki

Studio Poligraficzne DIAMOND

Projekt graficzny

Studio Poligraficzne DIAMOND

Jerzy Szałaciński

Skład

Studio Poligraficzne DIAMOND

Redaktor prowadzący

Julita Mendyka

kl.4. Wyd. I

AUTORZY

ks. Mariusz Czyżewski

Ewelina Adamowicz

Dorota Kornacka

ks. Michał Polny

Wioletta Tracz

Lekcje dodatkowe:

ks. Piotr Babski
Barbara Matuszewska

 

kl.5. Wyd. I

AUTORZY

ks. Mariusz Czyżewski

Ewelina Adamowicz

Dorota Kornacka

ks. Michał Polny

Wioletta Tracz

Lekcje dodatkowe:

ks. dr Adam Bielinowicz
Marzena Kołakowska

 

kl.6. Wyd. I

AUTORZY

ks. Mariusz Czyżewski

Dorota Kornacka

ks. Michał Polny

Wioletta Tracz

Lekcje dodatkowe:

Danuta Adamiec
Karolina Orzoł
s. Martyna Ujazdowska CSC

Ilustracje

Wojciech Siwik (kl. 4)

Jerzy Ozga (kl. 5, 6)

Projekt graficzny

Jerzy Szałaciński

Projekt graficzny okładki

Studio Poligraficzne DIAMOND (kl. 4, 5, 6)

Skład i łamanie

Frodo W. Liebner, S. Przybyła sp.j. (podr. ucznia kl. 5, 6)
Inicjatywa Praska DIAK DW-P (podr. met. kl. 5, 6)
(Janusz Dobrzyński, Piotr Rybicki), Studio Poligraficzne DIAMOND

Redaktor prowadzący

Julita Mendyka

 

kl.7. Wyd. I

AUTORZY

ks. prof. Piotr Tomasik

ks. dr Marek Przybylski

dr Aneta Rayzacher-Majewska

s. Martyna Ujazdowska

Lekcje dodatkowe:

dr Anna Leniec-Fengler
ks. Radosław Czerwiński

Portret ks. Roberta Bilitewskiego, rys: Dorota Nalewajk

Projekt okładki i opracowanie graficzne

Marcin Strzembosz
Studio Poligraficzne DIAMOND

Skład i łamanie

Adam Jóźwik
Studio Poligraficzne DIAMOND

Redaktor prowadzący

Julita Mendyka

 

kl.8. Wyd. I

AUTORZY

ks. prof. Piotr Tomasik

ks. dr Marek Przybylski

dr Aneta Rayzacher-Majewska

s. Martyna Ujazdowska

Lekcje dodatkowe:

ks. Radosław Czerwiński
Małgorzata Piątkowska

Projekt okładki i opracowanie graficzne

Marcin Strzembosz
Studio Poligraficzne DIAMOND

Skład i łamanie

Adam Jóźwik
Studio Poligraficzne DIAMOND

Redaktor prowadzący

Julita Mendyka

 

 

Liceum
Kl. 1 (liceum czteroletnie i technikum pięcioletnie)

Liceum
Kl. 1, 2, 3

kl.1. Wyd. I

AUTORZY

ks. prof. Piotr Tomasik

ks. dr Marek Przybylski

dr Aneta Rayzacher-Majewska

s. Martyna Ujazdowska

Lekcje dodatkowe:

dr Anna Leniec-Fengler

Projekt okładki i opracowanie graficzne

Marcin Strzembosz
Studio Poligraficzne DIAMOND

Skład i łamanie

Adam Jóźwik
Studio Poligraficzne DIAMOND

Redaktor prowadzący

Julita Mendyka

kl.1. Wyd. I

AUTORZY

ks. Piotr Pierzchała

Jarosław Jarszak

s. Otylia Olga Pierożek

ks. Jarosław Gawroński

Agnieszka Wieczerzańska-Perkins

Lekcje dodatkowe:

dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM
ks. dr Piotr Wiśniewski

 

kl.2. Wyd. I

AUTORZY

ks. Piotr Pierzchała

s. Otylia Olga Pierożek

ks. Jarosław Gawroński

Agnieszka Wieczerzańska-Perkins

Lekcje dodatkowe:

dr hab. Barbara Rozen
prof. UWM
ks. Maciej Bartnikowski
s. Martyna Ujazdowska CSC

 

kl.3. Wyd. I

AUTORZY

ks. Piotr Pierzchała

s. Otylia Olga Pierożek

s. Edyta Sakowska

Lekcje dodatkowe:

ks dr Adam Bielinowicz
ks. dr Bogumił Wykowski
ks. Krzysztof Patejuk

Ilustracje

Barbara Wiśniewska

Opracowanie graficzne i skład

Inicjatywa Praska DIAK WD-P (Janusz Dobrzyński)
Studio Poligraficzne DIAMOND

Redaktor prowadzący

Julita Mendyka